| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/94/11 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w wieku do lat 3 u dziennego opiekuna oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 3,5 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki.

2. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 8 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki ponad 8 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna na poziomie 7 zł dziennie.

§ 3. 1. Opłaty, o których mowa w § 1 oraz w § 2 wnosi się na rzecz Gminy Tuszyn.

2. Opłaty, o których mowa w § 1 oraz § 2 nie wnosi się w przypadku nieobecności dziecka u dziennego opiekuna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie


Andrzej Małecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »