| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/261/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 355.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 355.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/261/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 27 września 2011 r.

DOCHODY

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

1.

2.

3.

4.

5.

DOCHODY OGÓŁEM

355 000

ZADANIA WŁASNE

355 000

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

355 000

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

355 000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

355 000

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

355 000

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 073

0690

Wpływy z różnych opłat

100 000

0920

Pozostałe odsetki

215 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

38 927

Razem

355 000

w tym:

Różne wpływy

40 000

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 073

0970

Wpływy z różnych dochodów

38 927

Razem

40 000

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich

100 000

0690

Wpływy z różnych opłat

100 000

Razem

100 000

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

215 000

0920

Pozostałe odsetki

215 000

Razem

215 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/261/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 27 września 2011 r.

WYDATKI

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

WYDATKI OGÓŁEM

1 757 345

1 402 345

ZADANIA WŁASNE

1 757 345

1 402 345

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

1 757 345

1 402 345

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

1 757 345

1 402 345

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 757 345

1 402 345

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

1 757 345

1 402 345

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 755 845

1 236 500

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 500

165 845

Razem

1 757 345

1 402 345

w tym:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 - ul. Łąkoszyńska w Kutnie, budowa wschodniej obwodnicy miasta Piątek, przebudowa mostów na odcinku Konary - Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno - Zgierz

0

19 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

19 000

Razem

0

19 000

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk - Włyń

0

163 500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

163 500

Razem

0

163 500

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa - Uniejów - Szadek - Łask

0

55 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

55 000

Razem

0

55 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Niesułków - Brzeziny

0

300 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

300 000

Razem

0

300 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice wraz z budową obwodnicy w m. Wola Rakowa

0

99 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

99 000

Razem

0

99 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny

0

600 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

600 000

Razem

0

600 000

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej

0

165 845

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

165 845

Razem

0

165 845

Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie

1 090 000

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 090 000

0

Razem

1 090 000

0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszyce - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków

1 500

0

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 500

0

Razem

1 500

0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej

665 845

0

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

665 845

0

Razem

665 845

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »