| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/110/11 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 1 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. nr 102, poz.584, nr 112, poz. 654, nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/271/2005 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 listopada 2005 r. roku w sprawie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 366, poz. 3565; z 2008 r. Nr 372, poz. 3320) wprowadza się następujące zmiany:

1)załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2)załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/97/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/110/11
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 1 grudnia 2011 r.

IN-1


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/110/11
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Z IN-1/B


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/110/11
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 1 grudnia 2011 r.

DN-1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/110/11
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Z DN-1/B

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »