| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/91/11 Rady Miejskiej w Poddębicach

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje:

§1.Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokościach:

1)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a)powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 779,00 zł,

b)powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.075,00 zł,

c)powyżej 9 ton - 1.264,00 zł;

2)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej niezależnie od rodzaju zawieszenia:

a)liczba osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 15 ton - 1.705,00 zł,

- równej lub wyższej niż 15 ton - 1.959,00 zł,

b)liczba osi - trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 21 ton - 2.022,00 zł,

- równej lub wyższej niż 21 ton - 2.651,00 zł,

c)liczba osi - cztery i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 31 ton - 2.978,00 zł,

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.978,00 zł;

3)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 3,5 ton i poniżej 12 ton - 1.643,00 zł;


4)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 12 ton niezależnie od rodzaju zawieszenia:

a)liczba osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton - 1.997,00 zł,

- równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton - 2.022,00 zł,

- równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton - 2.147,00 zł,

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.302,00 zł,

b)liczba osi - trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 40 ton - 2.273,00 zł,

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.978,00 zł;

5)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton niezależnie od rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 883,00 zł;

6)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a)liczba osi - jedna:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton - 1.012,00 zł,

- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.137,00 zł,

b)liczba osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 33 ton - 1.390,00 zł,

- równej lub wyższej niż 33 tony i poniżej 38 ton - 1.768,00 zł,

- równej lub wyższej niż 38 ton - 2.147,00 zł,

c)liczba osi - trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 38 ton - 1.390,00 zł,

- równej lub wyższej niż 38 ton - 2.022,00 zł,

7)od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)mniej niż 30 miejsc - 1.264,00 zł,

b)równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.704,00 zł.

§2.Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy szkolne służące do przewozu dzieci do szkół.


§3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§4.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poddębicach i w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Gogulski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Żurkowska-Mróz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »