| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Skomlin

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002r. Nr 23, poz .220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 zmiana: Dz.U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w tym w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko-stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej- stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w tym w zależności od jego wpływu na środowisko - stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w tym w zależności od jego wpływu na środowisko - stawki podatku określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia- stawki podatku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, z tym w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/236/2010 Rady Gminy Skomlin z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego Nr 363, poz. 3403).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Siwik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/52/2011
Rady Gminy Skomlin
z dnia 29 listopada 2011 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Od pojazdów posiadających katalizator, instalacje gazową lub dostosowanych do innego paliwa ekologicznego

Od pozostałych

1

2

3

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

430,00

490,00

powyżej 5,5 tony i do 9 ton włącznie

604,00

630,00

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

706,00

732,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/52/2011
Rady Gminy Skomlin
z dnia 29 listopada 2011 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

13

1.314,00

1.350,00

13

14

1.652,00

1.722,00

14

15

1.722,00

1.842,00

15

1.782,00

1.962,00

TRZY OSIE

12

17

1.782,00

1.962,00

17

19

1.902,00

2.082,00

19

21

1.962,00

2.332,00

21

23

2.020,00

2.392,00

23

25

2.082,00

2.452,00

25

2.140,00

2.510,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

2.236,00

2.576,00

25

27

2.274,00

2.632,00

27

29

2.322,00

2.702,00

29

31

2.392,00

2.970,00

31

2.452,00

2.970,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/52/2011
Rady Gminy Skomlin
z dnia 29 listopada 2011 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Od pojazdów posiadających katalizator, instalacje gazową lub dostosowanych do innego paliwa ekologicznego

Od pozostałych

1

2

3

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

902,00

950,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/52/2011
Rady Gminy Skomlin
z dnia 29 listopada 2011 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

18

1.880,00

1.902,00

18

25

1.902,00

1.962,00

25

31

1.962,00

2.020,00

31

2.020,00

2.294,00

TRZY OSIE

12

40

2.082,00

2.162,00

40

2.576,00

2.954,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/52/2011
Rady Gminy Skomlin
z dnia 29 listopada 2011 r.

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Od pojazdów posiadających katalizator, instalacje gazową lub dostosowanych do innego paliwa ekologicznego

Od pozostałych

1

2

3

od 7 ton i poniżej 12 ton

344,00

384,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/52/2011
Rady Gminy Skomlin
z dnia 29 listopada 2011 r.

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne

systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

JEDNA OŚ

12

18

372,00

430,00

18

25

430,00

490,00

25

548,00

694,00

DWIE OSIE

12

18

548,00

610,00

18

33

764,00

1.040,00

33

38

1.040,00

1.592,00

38

1.412,00

2.082,00

TRZY OSIE

12

38

838,00

1.158,00

38

1.158,00

1.592,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/52/2011
Rady Gminy Skomlin
z dnia 29 listopada 2011 r.

Autobusy

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

Od pojazdów posiadających katalizator, instalacje gazową lub dostosowanych do innego paliwa ekologicznego

Od pozostałych

1

2

3

poniżej 30 miejsc

620,00

676,00

równej lub powyżej 30 miejsc

1 444,00

1 556,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Budzis

Doradca finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »