| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Czastary

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy do składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157. poz. 1241, z2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475)

Rada Gminy Czastary uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Zatwierdzić wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdzić wzór deklaracji podatku od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach (ZN-1/A), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zatwierdzić wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdzić wzór deklaracji podatku rolnego (DR-1), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

3. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A), stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zatwierdzić wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdzić wzór deklaracji podatku leśnego (DL-1), stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A), stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

4. Zatwierdzić wzór załącznika do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/118/2005 Rady Gminy w Czastarach z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do składania informacji w sprawie podatku od nieruchomościach, podatku rolnego, oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 Nr 375, poz. 3882, z 2011 r. Nr 69, poz. 605).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Chałupka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Gminy Czastary
z dnia 5 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Gminy Czastary
z dnia 5 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Gminy Czastary
z dnia 5 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Gminy Czastary
z dnia 5 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Gminy Czastary
z dnia 5 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Gminy Czastary
z dnia 5 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Gminy Czastary
z dnia 5 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Gminy Czastary
z dnia 5 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Gminy Czastary
z dnia 5 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Gminy Czastary
z dnia 5 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Gminy Czastary
z dnia 5 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VII/35/2011
Rady Gminy Czastary
z dnia 5 grudnia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »