| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/104/2011 Rady Miejskiej w Uniejowie

z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2009 r. Nr 215, poz. 1674, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska w Uniejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków: od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w drodze inkasa przez wyznaczonych inkasentów oraz określa się wysokość ich prowizyjnego wynagrodzenia w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Uniejów

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVIII/146/2000 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Kosmalski


Załącznik do Uchwały Nr XXI/104/2011
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 6 grudnia 2011 r.

Inkasenci podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego w gminie Uniejów

Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwisko i imię inkasenta

Wysokość prowizji

1.

Brzeziny

Kozłowski Piotr

15%

2.

Brzozówka

Kaźmierczak Karol

15%

3.

Czekaj

Zwoliński Andrzej

15%

4.

Czepów

Pietrzak Stanisław

20%

5.

Człopy

Miśkiewicz Szczepan

15%

6.

Dąbrowa

Czyszek Roman

20%

7.

Felicjanów

Sochacki Zbigniew

15%

8.

Góry

Jaśkiewicz Stanisław

20%

9.

Hipolitów

Bieńko Edward

20%

10.

Kozanki Wielkie

Szczepuła Stanisław

20%

11.

Kuczki

Pajor Marek

20%

12.

Lekaszyn

Kos Zbigniew

20%

13

Łęg Baliński

Tybura Jerzy

15%

14.

Orzeszków - Kolonia

Skiera Leszek

10%

15.

Orzeszków

Charuba Ireneusz

15%

16.

Ostrowsko

Kaźmierczak Henryk

10%

17.

Pęgów

Dudkowski Roman

20%

18.

Rożniatów - Kolonia

Warych Tadeusz

20%

19.

Rożniatów

Wawrzyniak Marek

20%

20.

Skotniki

Kałucki Henryk

20%

21.

Spycimierz - Kolonia

Dopierała Marzenna

20%

22

Spycimierz

Pełka Stanisław

15%

23.

Stanisławów

Skórka Wiesław

15%

24.

Wielenin - Kolonia

Nowak Tadeusz

15%

25.

Wielenin

Olejnik-Mann Henryka

10%

26.

Wilamów

Maj Krystyna

10%

27.

Wola Przedmiejska

Pietrucha Ryszard

10%

28.

Wieścice

Joński Marek

20%

29.

Zaborów

Domowicz Zbigniew

20%

30.

Zieleń

Michałowski Jan

15%

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »