| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/66/11 Rady Gminy Brąszewice

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 ; z 2006 roku Nr 17, poz.128,Nr 181, poz.1337; z 2007 roku Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 /, art.8, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 roku Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016 / RADA GMINY BRĄSZEWICE uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusu, z tym że w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLIX/207/10 Rady Gminy Brąszewice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Strumiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/66/11
Rady Gminy Brąszewice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

STAWKA PODATKU ( w złotych )

Spełnia normy czystości spalin EURO, posiada instalację gazową lub inne

Pozostałe

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

400

450

powyżej 5,5 do 9 włącznie

640

690

powyżej 9 i poniżej 12

690

760


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/66/11
Rady Gminy Brąszewice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

STAWKA PODATKU (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

780

860

13

14

800

870

14

15

850

910

15

1080

1720

Trzy osie

12

17

820

880

17

19

860

950

19

21

900

1050

21

23

950

1420

23

25

1390

2160

25

1390

2160

Cztery osie i więcej

12

25

1390

1400

25

27

1410

1900

27

29

1450

2290

29

31

2260

2970

31

2260

2970


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/66/11
Rady Gminy Brąszewice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy lub balastowy + naczepa lub przyczepa (w tonach)

STAWKA PODATKU (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO, posiada instalację gazową lub inne

Pozostałe

od 3,5 i poniżej 12

740

880


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/66/11
Rady Gminy Brąszewice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach )

STAWKA PODATKU (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

820

890

18

25

890

960

25

31

1260

1430

31

1940

2300

Trzy osie

12

40

2020

2300

40

2390

2970


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/66/11
Rady Gminy Brąszewice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

STAWKA PODATKU (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO, posiada instalację gazową lub inne

Pozostałe

od 7 i poniżej 12

410

440


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/66/11
Rady Gminy Brąszewice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

STAWKA PODATKU ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

420

490

18

25

470

630

25

560

770

dwie osie

12

28

560

680

28

33

840

1170

33

38

1170

1750

38

1580

2300

trzy osie

12

38

1290

1370

38

1680

1850


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/66/11
Rady Gminy Brąszewice
z dnia 30 listopada 2011 r.

Liczba miejsc do siedzenia

STAWKA PODATKU (w złotych)

Spełnia normy czystości spalin EURO, posiada instalację gazową lub inne

Pozostałe

mniejszej niż 30 miejsc

790

870

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1030

1110

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »