| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Brzeźnio

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 8 i art 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zmiany: z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz. 1380) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M.P Nr 95 , poz.961) i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P.Nr 95, poz.962) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, w zależności od wieku pojazdu, liczby miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/162/2009 Rady Gminy w Brzeźniu z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Andrzej Czyżak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/64/2011
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Tytuł I.
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

STAWKA PODATKU / w złotych/

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

powyżej 3.5 do 5,5 włącznie

400

450

powyżej 5,5 do 9 włącznie

450

500

powyżej 9 i poniżej 12

600

650


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/64/2011
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Tytuł I.
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

STAWKA PODATKU /w złotych/

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna /osie jezdne/z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

750

750

13

14

900

900

14

15

950

1050

15

1000

1330

Trzy osie

12

17

1050

1100

17

19

1100

1150

19

21

1150

1200

21

23

1200

1250

23

25

1250

1674

25

1300

1674

Cztery osie i więcej

12

25

1364

1400

25

27

1400

1500

27

29

1500

1756

29

31

1756

2630

31

1756

2630


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/64/2011
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Tytuł I.
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu,dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

STAWKA PODATKU / w złotych/

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 10 lat włącznie

od 3,5 i poniżej 12

1100

1150

powyżej 10 lat

od 3,5 i poniżej 12

1150

1200


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/64/2011
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Tytuł I.
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy + naczepa,ciągnik balastowy +przyczepa /w tonach/

STAWKA PODATKU /w złotych/

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

950

1050

18

25

1050

1100

25

31

1100

1200

31

1500

2058

Trzy osie

12

40

1324

1830

40

1830

2706


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/64/2011
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Tytuł I.
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy /w tonach/

STAWKA POJAZDU /w złotych/

Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

od 7 i poniżej 12

200

250

powyżej 10 lat

od 7 i poniżej 12

250

300


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/64/2011
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Tytuł I.
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa /przyczepa+pojazd silnikowy /w tonach/

STAWKA PODATKU /w złotych/

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

200

250

18

25

250

340

25

340

598

Dwie osie

12

28

250

330

28

33

652

904

33

38

904

1372

38

1220

1806

Trzy osie

12

38

720

1002

38

1002

1360


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/64/2011
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Tytuł I.
Autobusy

Wiek pojazdu, liczba miejsc do siedzenia

STAWKA PODATKU /w złotych/

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

mniejsza niż 30 miejsc

300

400

równa lub wyższa niż 30 miejsc

500

600

powyżej 10 lat

mniejsza niż 30 miejsc

350

450

równa lub wyższa niż 30 miejsc

550

700

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »