| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/55/2011 Rady Gminy Czarnożyły

z dnia 14 grudnia 2011r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/51/2011 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Rada Gminy w Czarnożyłach działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128,Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 , Nr 173 poz.1218 , z 2008r. Nr 180 poz.1111,Nr 223 poz.1458,z 2009r.Nr 52 poz.420,Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40 poz.230 ,Nr 106 poz.675 z 2011 r. Nr 21 poz.113,Nr 117 poz.679,Nr 134 poz.777,Nr 149 poz.887,Nr 217 poz.1281) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461,Nr 226 poz.1475,z 2011r. Nr 102 poz.584,Nr 112 poz.654,Nr 171 poz.1016 ,Nr 232 poz.1378) Rada Gminy Czarnożyły u c h w a l a ,co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XIII/51/2011 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnożyły.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Modrzejewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »