| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/58/2011 Rady Gminy Czarnożyły

z dnia 14 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613,Nr 96 poz.620,Nr 225 poz.1461,Nr 226 poz.1475, z 2011r. Nr 102 poz.584,Nr 112 poz.654,Nr 171 poz.1016,Nr 232 poz.1378/art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie Gminnym/Dz.U.z 2001 Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,nr153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055,Nr 116 poz.1203,Nr 167 poz.1759 , z 2005 r. Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457 , z 2006r. Nr 17 poz.128,Nr 181 poz.1337,z 2007r. Nr 48 poz.327,Nr 138 poz.974,Nr 173 poz.1218,z 2008r. Nr 180 poz.1111,Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420,Nr 157 poz.1241,z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146 ,Nr 40 poz.230 ,Nr 106 poz.675 z 2011 r. Nr 21 poz.113,Nr 117 poz.679,Nr 134 poz.777,Nr 149 poz.887,Nr 217 poz.1281/Rada Gminy Czarnożyły, na wniosek Wójta Gminy u c h w a l a, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się obowiązujący formularz informacji o nieruchomościach składanych przez osoby fizyczne dla potrzeb podatku od nieruchomości w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się obowiązujący formularz deklaracji na podatek od nieruchomości składanych przez osoby prawne w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/13/2011 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 21 lutego 2011r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Modrzejewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/58/2011
Rady Gminy Czarnożyły
z dnia 14 grudnia 2011 r.Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/58/2011
Rady Gminy Czarnożyły
z dnia 14 grudnia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »