| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/103/11 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 listopada 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XIV/94/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.9 lit.h, oraz art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: z 2001 r. Dz.U Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) art. 18, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362, zm.: z 2009 r.. Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz.622) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz 535, zm. 1997 r. Dz. U. Nr 113, poz. 731, Nr 88, poz. 554, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz.95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 141, poz. 1183, Nr 175, poz. 1462, Nr 167, poz. 1398, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, Nr 121, poz. 831, z 2008 r. Nr 180, poz. 1108, z 2009 r. Nr 76, poz 641, Nr 98, poz 817, z 2010r. Nr 107 poz.679, Nr 182, poz.1228, z 2011r. Nr 6, poz. 19, Nr 112, poz.654) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIV/94/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 października 2011r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie: "Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny poprzez:

- stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenie już nabytych

- naukę, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

- wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,

- kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji,

- dążenie do pełnej integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez uczestnictwo w życiu politycznym, kulturalnym i społecznym w lokalnym środowisku

- usprawnianie ruchowe."

2. § 6 otrzymuje brzmienie: "W celu realizacji powyższych zadań Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w postaci indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, współpracuje z rodzinami, placówkami służby zdrowia, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, charytatywnymi i wyznaniowymi."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu


Krzysztof Zawisza

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »