| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie odpłatności za świadczenia przyznane w zakresie dożywiania

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 14, art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 40,poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427; z 2011 r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622),w związku z art. 3, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego"Pomoc państwa w zakresie dożywiania (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 267 poz. 2259; z 2008 r. Nr 225, poz." 1487; z 2009 r. Nr 219, poz.1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przysługuje:

1) dzieciom do 7 roku życia;

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

3) osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.

§ 2. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa za 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. 1. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w § 2 uchwały, udzielenie pomocy w formie dożywiania może odbywać się na zasadzie 100 % zwrotu przez osobę lub rodzinę.

2. Stawki odpłatności za posiłek określa Prezydent Miasta Sieradza.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzedu Miasta Sieradza i zamieszczeniu jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu


Tomasz Olejnik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »