| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/93/2011 Rady Gminy Wodzierady

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/78/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 16 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 ,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 217, poz. 1281) art. 42 ust.6 i 7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr IX/78/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 16 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć w odniesieniu do stanowisk kierowniczych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady § 3 otrzymuje nowe brzmienie. Załącznik załączono do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Adam Szymański


Załącznik do Uchwały Nr X/93/2011
Rady Gminy Wodzierady
z dnia 10 listopada 2011 r.

Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady

§ 3. Obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych w odniesieniu do nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach według następujących norm:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Rozmiar obnizki tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin

1

Dyrektor Zespołu Szkół w Kwiatkowicach

13

2

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu

10

3

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Kwiatkowicach

8

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »