| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/ 80/11 Rady Gminy Zadzim

z dnia 18 listopada 2011r.

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r., Nr 28, poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117 poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21 poz.113 ) oraz art. 2 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r.Nr 178, poz.1380 zm. 2010r. Nr 57, poz. 353.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy Zadzim uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 10 złotych za godzinę udziału w działaniu ratowniczym i udziału w szkoleniu pożarniczym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego znajduje zastosowanie do obliczania ekwiwalentu począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku i z tym dniem traci moc Uchwała Rady Gminy Zadzim Nr XXIX/145/09 z dnia 23.02.2009r.

Przewodniczący Rady


Piotr Trybura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »