| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/134/2011 Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281 oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz.1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz.673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz.622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110) Rada Miejska w Zelowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/145/2008 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału oraz wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej zmienionej uchwałą Nr XXIX/224/2009 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 marca 2009 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2 Ustala się stawkę opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanego z budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych w wysokości 20 % różnicy wartości nieruchomości przed i po ich wybudowaniu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie


Wincenty Berliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »