| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/152/2011 Rady Gminy Bełchatów

z dnia 7 grudnia 2011r.

w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Kałduny, gm. Bełchatów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami w 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), Rada Gminy Bełchatów uchwala co następuje:

§ 1. Drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Bełchatów, położonych na terenie miejscowości Kałduny, gm. Bełchatów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 9 i 368/184 w obrębie geodezyjnym Kałduny, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały nadaje się nazwy:

1) Jana III Sobieskiego;

2) Stefana Batorego;

3) Królowej Jadwigi;

4) Kazimierza Wielkiego;

5) Władysława Łokietka;

6) Bolesława Krzywoustego;

7) Bolesława Śmiałego;

8) Kazimierza Odnowiciela;

9) Anny Jagiellonki;

10) Królowej Bony;

11) Zygmunta I Starego;

12) Kazimierza Jagiellończyka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełchatów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów


Jacek Bakalarczyk


Załącznik do Uchwały Nr XVII/152/2011
Rady Gminy Bełchatów
z dnia 7 grudnia 2011 r.

Nazwy ulic dróg wewnętrznych miejscowości Kałduny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »