| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Łyszkowice

z dnia 30 marca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łyszkowice na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit." i "ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 154 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806, zm. 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458,; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, ; Nr 106, poz.675) oraz art. 94 ust.1, art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020,Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726) Rada Gminy Łyszkowice uchwala:

§ 1. W uchwale Nr III/13/2011 Rady Gminy Łyszkowice z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łyszkowice na 2011 r. w § 15 dodaje sie pkt. 4 w brzmieniu: " 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 200.000,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Łyszkowice .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łyszkowicach.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Pająk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »