| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/279/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie zmian budżetu województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95, z 2011 r. Nr 117, poz. 676),

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/279/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 25 października 2011 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

0

11 953 385

DEPARTAMENT FINANSÓW

0

11 953 385

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

0

11 953 385

75814

Różne rozliczenia finansowe

0

11 953 385

Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

0

11 953 385

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0

677 116

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0

11 276 269

Razem

0

11 276 269

OGÓŁEM:

0

11 953 385


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/279/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 25 października 2011 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

2 268

11 955 653

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

0

11 954 673

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0

8 066 699

75018

Urzędy marszałkowskie

0

8 066 699

Edukacyjne Wrota Województwa Łódzkiego - etap I

0

4 148 000

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

4 148 000

Razem

0

4 148 000

Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej

0

3 918 699

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

117 829

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

17 946

4127

Składki na Fundusz Pracy

0

2 902

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0

101 348

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0

45 900

4397

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

0

388 179

4407

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

0

2 032

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0

3 242 563

Razem

0

3 918 699

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0

3 887 974

60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

0

3 887 974

Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57

0

3 887 974

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

3 887 974

Razem

0

3 887 974

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

2 268

0

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI

2 268

0

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 268

0

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

2 268

0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszyce - Stryków - Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków"

2 268

0

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 268

0

Razem

2 268

0

DEPARTAMENT PROMOCJI I I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

0

980

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0

980

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0

980

Promocja marki regionalnej ŁÓDZKIE poprzez zastosowanie narzedzia marketingowego - cyklicznej imprezy masowej Jarmark Wojewódzki - wydatki w ramach projektu

0

980

4267

Zakup energii

0

980

Razem

0

980

OGÓŁEM:

2 268

11 955 653

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »