| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/286/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych Województwa Łódzkiego, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku

Na podstawie art. 18 pkt 6, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113), art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych Województwa Łódzkiego, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik do Uchwały Nr XVII/286/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 25 października 2011 r.

Zmiany planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych Województwa Łódzkiego, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku

(w złotych)

Dział

Rozdział

Jednostka organizacyjna

Dochody

Wydatki

w tym:

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń

wydatki bieżące

Zwiększenia

Zwiększenia

Zwiększenia

Zwiększenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

801

Oświata i wychowanie

116 033

116 033

0

116 033

80130

Szkoły zawodowe

2 226

2 226

0

2 226

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

2 226

2 226

2 226

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

110 000

110 000

0

110 000

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim

110 000

110 000

0

110 000

80147

Biblioteki pedagogiczne

3 807

3 807

0

3 807

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi

3 807

3 807

0

3 807

Ogółem

116 033

116 033

0

116 033

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »