| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Witonia

z dnia 16 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/11/11 z dnia 27 stycznia 2011 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ,pkt.9 lit. ,,d" oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 4004 r. Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 102 poz.1055, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.121, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, z 2009 r. Nr 223 poz.1458) , oraz art.211,art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235,art. 236, art.237,art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.. U. Nr 157 poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123 poz. 835) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. § 10 uchwały nr IV/11/11 Rady Gminy Witonia z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości złotych 100 000,00;

2)dokonywania zmian planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu , przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie wyżej niż 30 % kwoty w zadaniu z wyłączeniem zadań wieloletnich;

3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy".

§ 2. Uchyla się § 11 uchwały nr IV/11/11 Rady Gminy Witonia z dnia 27 stycznia 2011 roku.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Witonia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Ojrzanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »