| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/148/11 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Skierniewice w 2012 roku

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne ( tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227 poz.1505, Nr 234, poz.1570, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz.788, Nr 98, poz.817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622 oraz Nr 112, poz. 654 ), po zasięgnięciu opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi uchwala się, co następuje:

§ 1. Dostosowując godziny pracy aptek ogólnodostępnych do potrzeb mieszkańców miasta Skierniewice oraz zapewniając świadczenia również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy ustala się godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Skierniewice :

1) od poniedziałku do piątku:

a) apteki jednozmianowe - 8 godzin w przedziale pomiędzy godz.8oo a 18oo,

b) apteki dwuzmianowe - co najmniej 9 godzin w przedziale pomiędzy godz.8oo a 22oo,

2) w soboty - od 9oo do 13oo;

3) od poniedziałku do piątku oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy w porze nocnej od 20oo do 8oo - dyżury pełnią apteki pracujące w systemie całodobowym : Apteka przy ul. Św. Stanisława 4, Apteka przy ul. Rynek 30.

§ 2. Właściciele aptek ogólnodostępnych mogą określić inne niż przewidziane w § 1 pkt 1, godziny pracy aptek, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zorganizowania sprawnej obsługi ludności.

§ 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych ( ogłoszenie epidemii, zwiększona zachorowalność, sytuacje kryzysowe) Prezydent Miasta decyduje o wprowadzeniu dodatkowych dyżurów całodobowych w trybie natychmiastowym.

§ 4. Zobowiązuje się Kierowników aptek ogólnodostępnych z terenu miasta Skierniewice do umieszczania w widocznym miejscu informacji o pełnionych dyżurach nocnych oraz w niedzielę i święta.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mariusz Dziuda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »