| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Budziszewice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Budziszewice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759 ;z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281) ,art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tj. Dz.U.z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr245,poz.1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz.1475) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz.969), Rada Gminy Budziszewice uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Budziszewice, z kwoty 74,18 zł za q do kwoty 66,78 zł za q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, i ma zastosowanie do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok .

Przewodniczący Rady Gminy Budziszewice


Piotr Jagiełło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »