| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/131/2011 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Stryków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 40, poz.230, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281) oraz art.19 pkt 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.,620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na targowisku i miejscach na terenie miasta i gminy Stryków, gdzie prowadzony jest handel i usługi o charakterze obwoźnym w wysokości wskazanej poniżej:

1) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki, wózka ręcznego 3,50 zł;

2) przy sprzedaży ze stoisk zadaszonych o powierzchni do 10 m2 10,50 zł;

3) przy sprzedaży ze straganów i stoisk:

a) zajmujących powierzchnię do 4 m2 5,50 zł;

b) zajmujących powierzchnię powyżej 4 m2 do 8 m2 10,50 zł;

c) zajmujących powierzchnię powyżej 8 m2 do 16 m2 19 zł;

d) zajmujących powierzchnię powyżej 16m2 23 zł;

4) przy sprzedaży z samochodów i autobusów:

a) z samochodu osobowego 7,50 zł;

b) z samochodu osobowego z przyczepą jednoosiową 8,50 zł;

c) z ciągnika rolniczego z przyczepą jednoosiową 6,50 zł;

d) z samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 10,50 zł;

e) z ciągnika rolniczego z przyczepą dwuosiową 8,50 zł;

f) z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 26 zł;

g) z samochodu ciężarowego z przyczepą, autobusu, autobaru 36,50 zł;

5) przy sprzedaży zwierząt od jednej sztuki:

a) krów, koni, źrebiąt 7,50 zł;

b) cieląt, owiec, kóz 3,50 zł;

c) prosiąt, jagniąt 2,50 zł;

6) pozostałe 1,0 zł.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta-Gminy Stryków.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIV/355/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Stryków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »