| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/107/11 Rady Gminy Biała

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 , poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 , Nr 40 , poz.230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21,poz.113, Nr117,poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz z art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96,poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011 r. Nr 102,poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się obowiązujący formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez osobę fizyczną dla potrzeb podatku od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się obowiązujący formularz deklaracji na podatek od nieruchomości składany przez osoby prawne ,jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/13/02 Rady Gminy Biała z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Biała


Zbigniew Krej


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »