| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Czarnocin

z dnia 29 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r, Nr 17, poz. 128, Nr 181. poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), pkt. 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Czarnocin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Czarnocin z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się zmianę w ten sposób, że w pkt. 1 lit. a) wyrażenie "od 3,5 tony" zastępuje się wyrażeniem "powyżej 3,5 tony".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na zastosowanie do stawek podatku od środków transportowych w roku 2012.

Przewodniczący Rady Gminy Czarnocin


mgr Grzegorz Płachta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »