| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 44/IX/11 Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 79/XVII/09 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Brzeźnica oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 30 ust. 6 i 6 a w związku z art. 54 ust. 3 i ust. 7, art. 91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 i z 2008 r. Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 ) w uzgodnieniu z Międzygminnym Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pajęcznie - Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje :

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Brzeźnica oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 79/XVII/09 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 24 lutego 2009 r., zmienia się § 24 w następujący sposób:

1) w pkt. 1 w miejsce 6 % wpisuje się 0,6 %,

2) w pkt. 2 w miejsce 8 % wpisuje się 0,8 %,

3) w pkt. 3 w miejsce 10 % wpisuje się 1 %,

4) w pkt. 4 w miejsce 12 % wpisuje się 1,2 %.

§ 2. Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Bednarska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »