| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/111/11 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: z 2003 r. Dz. U. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Dz. U.Nr 69, poz. 624, Dz. U. Nr 109, poz. 1161, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Dz. U. Nr 17, poz. 141, Dz. U. Nr 94, poz. 788, Dz. U. Nr 122 poz. 1020, Dz. U. Nr 131 poz. 1091, Dz. U. Nr 167 poz. 1400, Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1043, Dz. U. 208 poz. 1532, Dz. U. 227 poz. 1658, z 2007 r. Dz. U. Nr 42 poz. 273, Dz. U. Nr 80 poz. 542, Dz. U. Nr 115 poz. 791, Dz. U. Nr 120 poz. 818, Dz. U. Nr 180 poz. 1280, Dz. U. Nr 181 poz. 1291, z 2008 r. Dz. U. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Samorządowe Przedszkole w Przedborzu prowadzone przez Gminę Przedbórz zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się odpłatność za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Przedborzu powyżej 5 godzin dziennie według stawki w wysokości 0,15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń.

§ 3. Miesięczna opłata podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności. Obniżenie miesięcznej opłaty następuje w kolejnym okresie rozliczeniowym.

§ 4. Zakres i odpłatność za pobyt dziecka określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 5. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców (opiekunów prawnych) oraz opłat za posiłki.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VII/37/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń w Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 232 poz. 2398), zmieniona Uchwałą Nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 06 czerwca 2011 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 232 poz. 2399) oraz Uchwałą Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z 30 września 2011 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu


Krzysztof Zawisza

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »