| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/116/2011 Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 2 do uchwały Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Witów Kolonia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r., Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz. 1281 i Nr 149 poz. 887) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319; z 2007 r. Nr 127 poz. 880 i Nr 225 poz. 1635; z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227 i Nr 201 poz. 1237; z 2009 r. Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 454, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 130 poz. 871, Nr 155 poz. 1043, z 2011 r. Nr 32 poz. 159 i Nr 153 poz. 901) Rada Miejska w Sulejowie, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Prostuje się oczywistą omyłkę w załączniku nr 2 do uchwały nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 27 października 2011r. Zamiast: ,,Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Sulejowie stwierdza, że ustalenia zawarte w przedstawionym przez Burmistrza Sulejowa do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Witów Kolonia nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulejów, uchwalonego przez Radę Miejską w Sulejowie w dniu 31 marca 2006 roku uchwałą Nr XXXIV/267/2006." Powinno być: ,,Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Sulejowie stwierdza, że ustalenia zawarte w przedstawionym przez Burmistrza Sulejowa do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Witów Kolonia nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulejów, uchwalonego przez Radę Miejską w Sulejowie w dniu 17 kwietnia 2008 roku uchwałą Nr XVII/161/2008".

2. Pozostałe zapisy w uchwale Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 27 października 2011r. i jej załącznikach pozostają bez zmian.

3. Niniejsza uchwała stanowi integralną część uchwały Nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 27 października 2011r.


§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na stronie internetowej Urzędu i wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie


Przemysław Majchrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »