| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek

z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego, udzielonej w formie uchwały Nr IV/111/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz uchwały Nr IV/168/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 2 grudnia 2011 r. stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, Rada Gminy i Miasta Szadek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/68/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych § 1 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Następujące drogi znajdujące się na terenie Gminy i Miasta Szadek zalicza się do kategorii dróg gminnych:

Lp

Numer drogi powiatowej

Szczegółowy przebieg - ulica

1

4933E

ul. Spacerowa (od ul. Widawskiej do ul. bez nazwy)

2

4936E

ul. Kościelna (od drogi wojewódzkiej Nr 710[ulica Rynek] do granicy miasta Szadek)

3

4938E

ul. Parkowa (od ulicy Stodolnianej do ulicy Warszawskiej)

4

4941E

ul. Młynarska (od ul. Widawskiej do ul.Łąkowej) ul. Łąkowa (od ulicy Młynarskiej do ulicy Leśnej) ul. Leśna (od ulicy Łąkowej do ulicy Widawskiej)

5

4942E

ul. Prusinowska (od ulicy Rynek do ulicy Stodolnianej)

6

4943E

ul. Wilamowska (od ulicy Parkowej do ulicy Prusinowskiej)

7

4944E

ul. Parczewskiego (od ulicy Rynek do miejsca bez wylotu)"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szadek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Szadek


Genowefa Galewska


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 06.12.2011 r.


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 06.12.2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-agropodatki.pl

Pierwszy w Polsce podatkowy serwis informacyjny dla rolników indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »