| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/181/2011 RadY Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr. 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) i art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 3,00 zł za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem.

§ 2. Wynagrodzenie przysługuje na postawie zawartej umowy, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ulega podwyższeniu o 150% w przypadku objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego;

2) wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie, w zakeżności od liczby dzieci faktycznie objętych opieką w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia - do 10 dnia następnego miesiąca;

3) wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem objętym opieką żłobka lub klubu dziecięcego;

4) dzienny wymiar opieki nad jednym dzieckiem nie może przekroczyć 8 godzin:

5) dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w dni robocze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.


Stanisław Stańdo

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »