| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Dmosin

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst. jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 948, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 16 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1472; z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 r. Nr 109 poz. 747; z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; z 2009 r. Nr 56 poz. 458; z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U z 2002 r. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2008 r. Nr 116 poz. 730; z 2009 r. Nr 56 poz. 458; z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, ) Rada Gminy Dmosin uchwala co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości ( IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości ( DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego ( IR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór deklaracji na podatek rolny ( DR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego ( IL-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) określa się wzór deklaracji na podatek leśny ( DL-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) określa się wzór danych o nieruchomościach ( ZN-1/A) stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

8) określa się wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ( ZN-1/B) stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

9) określa się wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ( ZN-1/B) stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

10) określa się wzór danych o nieruchomościach leśnych( ZL-1/A) stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin.

§ 3. Tracą moc uchwała Nr XXX/173/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, uchwała Nr II/14/2002 Rady Gminy Dmosin z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny , uchwała Nr II/13/2002 Rady Gminy Dmosin z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województw Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Dmosin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Dmosin


Wanda Michalska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »