| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/80/11 Rady Gminy i Miasta Błaszki

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie: poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249 , poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy i Miasta Błaszki uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zarządza się na terenie gminy i miasta Błaszki pobór podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkaso podatków określonych w ust.1 powierza się sołtysom gminy i miasta Błaszki.

3. Wykaz inkasentów stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2. Za pobór podatków w drodze inkasa ustala się wynagrodzenie w wysokości 5% od sumy zainkasowanych kwot tych podatków oraz 400,00 zł (czterysta zł ) na kwartał.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy i Miasta w Błaszkach z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz Uchwała Nr XXVI/167/09 Rady Gminy i Miasta w Błaszkach z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o poborze podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczaca Rady Gminy i Miasta Błaszki


Agnieszka Bieńkowska


Załącznik do Uchwały Nr XII/80/11
Rady Gminy i Miasta Błaszki
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz inkasentów

1) Pipia Seweryn zam. Adamki 19

2) Wiktorowski Andrzej zam. Borysławice 46,

3) Klimaszewski Bogusław zam. Brończyn 41

4) Furmaniak Janusz zam. Brudzew 29

5) Musielak Stanisław zam. Bukowina 33

6) Pluta Teresa zam. Cienia 35

7) Kozielski Julian zam. Chabierów 49

8) Łuczak Krystyna zam. Chociszew 9

9) Pawlak Tadeusz zam. Chrzanowice 35

10) Sobczak Ireneusz zam. Domaniew 24

11) Damazer Józef zam. Gorzałów 8

12) Kubicki Robert zam. Golków 3

13) Maruszewska Izabela zam. Garbów 17

14) Szwarc Jerzy zam. Gzików 29

15) Zdun Dorota zam. Gruszczyce 31

16) Pietrucha Jan zam. Grzymaczew 21

17) Winiarek Stanisław zam. Jasionna 78

18) Jankowski Dominik zam. Kamienna Kol. 13

19) Mielcarek Józef zam. Kamienna Wieś 36

20) Błazik Stanisław zam. Kwasków 18

21) Michalak Grzegorz zam. Kalinowa 45

22) Salamon Mariola zam. Kije Pęczek 13

23) Janiak Stanisław zam. Kobylniki 6

24) Molka Marian zam. Kołdów 23

25) Frątczak Kazimierz zam. Korzenica 11

26) Jeziorski Mirosław zam. Lubanów 35

27) Zdzieszek Antoni zam. Łubna Jakusy 27

28) Adamczewski Stanisław zam. Łubna Jarosłaj 21

29) Maciejewski Władysław zam. Maciszewice 33

30) Damazer Marek zam. Morawki 27

31) Tomczyk Andrzej zam. Mroczki Małe 13

32) Stateczny Hieronim zam. Nacesławice 23

33) Tworek Katarzyna zam. Niedoń Emilianów 4

34) Kołodziejczak Aleksander zam. Orzeżyn 12

35) Winiarek Aldona zam. Równa 27

36) Stoicka Zdzisława zam. Romanów 10

37) Maczuga Justyna zam. Sarny 35 a

38) Ludwiczak Czesław zam. Sędzimirowice 15

39) Bilski Stanisław zam. Skalmierz 22

40) Skibiński Jan zam. Smaszków 30

41) Skurtys Józef zam. Sudoły 10

42) Krawczyk Waldemar zam. Stok Nowy 12

43) Kosatka Andrzej zam. Stok Polski 1

44) Bach Elżbieta zam. Suliszewice 29

45) Hendrysiak Ireneusz zam. Tuwalczew 13

46) Kołoszczyk Cezary zam. Wojków 25

47) Głomb Zdzisława zam. Woleń 8

48) Wagan Sławomir zam. Włocin Kolonia 18

49) Kupaj Czesław zam. Włocin Wieś 8

50) Płuciennik Agnieszka zam. Kokoszki 39

51) Lipiński Stanisław zam. Wrząca 8

52) Lewińska Barbara zam. Zawady 34

53) Kędzia Sławomir zam. Żelisław Kolonia 36

54) Antczak Zdzisław zam. Żelisław Wieś 50

55) Gałka Krzysztof zam. Wójcice 8

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »