| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Kobiele Wielkie

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/130/09 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie

Działając na podstawie art. 30 ust.6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karty Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U . z 2006r. Nr 97, poz. 674, zmiany z 2006r. Nr 170 poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706) i w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz 181, zmiany z 2006r. Nr 43 poz. 293, z 2007r. Nr 56, poz. 372, z 2008r. Nr 42 poz. 257, z 2009 r. Nr 52 poz. 422, Nr 222 poz. 1755, z 2010 r. Nr 131 poz. 885, z 2011 r. Nr 161 poz. 967) Rada Gminy Kobiele Wielkie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIV/130/09 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się § 11 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

"1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 500 zł do 2500 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Janusz Rybak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »