| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/146/11 Rady Miasta Kutno

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 418/XXXIV/2001 Rady Miejskiej w Kutnie w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych i pobierania z tego tytułu opłat

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 418/XXXIV/2001 Rady Miejskiej w Kutnie z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych i pobierania z tego tytułu opłat, wprowadza się następujące zmiany:

1)§3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "2. Afisze i plakaty mogą być umieszczane na słupach ogłoszeniowych na zasadach i warunkach określonych w porozumieniu z dzierżawcą słupów, przy czym podmioty określone w §6 ust. 3 uchwały, oraz Urząd Miasta Kutno nie uiszczają opłat za umieszczenie";

2)uchyla się §3 ust. 3;

3)uchyla się Załącznik Nr 1 do uchwały;

4)w Załączniku Nr 4 do uchwały uchyla się ust. 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kutno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Kutno


Jacek Sikora

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »