| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Piątek

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568;z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 i Dz. U. Nr 17 poz.128; z 2006r.,Nr 181, poz. 1337;z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art.15, art. 19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy Piątek zarządza:

§ 1. Pobór opłat targowych na terenie Gminy Piątek określonych w Uchwale Nr XIII/58/11 Rady Gminy Piątek z dnia 22.11.2011 r. na terenie gminy Piątek w drodze inkasa opłaty targowej.

§ 2. Zarządza się pobór opłat targowych przez inkasentów: 1. Szewczyk Kazimierz 2. Barylska Henryka 3. Biernacka Barbara 4. Jagodzińska Jolanta 5. Menes Krzysztof 6. Wójcik Mieczysław 7. Majchrzak Andrzej 8. Śliwińska Henryka 9. Tybura Anna

§ 3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł. brutto (słownie: dwieście złotych 00/100) za pobór opłaty w każdy dzień targowy

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 141/XXV/2001 Rady Gminy w Piątku z dnia 30.01.2001r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Piątek


mgr Krzysztof Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »