| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Rząśnia

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr X/62/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 20 11 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 143 poz. 1199, z 2006 roku Dz.U. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, z 2006 roku Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828 z 2008 roku Dz. U. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463 ) z 2009 roku Dz. U. Nr 56 poz. 458, MP z 2005 roku Dz.U. Nr 143 poz. 1199 z 2006 roku Dz.U. Nr 75 poz. 758, 2007 roku Nr 47 poz. 557, Nr 76 poz. 813, z 2008 roku Nr 59 poz. 531, Nr 78 poz. 692, z 23009 roku Dz.U. Nr 52 poz. 742, Dz. U. Nr 67 poz. 872 ), Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się określony w §1 uchwały wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostała treść uchwały Nr X/62/2011 nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia


Marian Brożyna


Załącznik do Uchwały Nr XI/74/2011
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 27 grudnia 2011 r.

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »