| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/2011 Wójta Gminy Grabów; Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Grabów do Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest wykonywanie zadania gminy w 2012 roku w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie opieki nad nimi w czasie dowozu do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy oraz przywozu uczniów do domów .

§ 2. 1. Na wykonanie przedmiotu porozumienia określonego w § 1 Gmina Grabów przekaże na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy dotację w wysokości 13 891,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych), płatne w ratach miesięcznych w wysokości 1 389,10 złotych (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 10/100) do 15-tego dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia 2012 roku.

2. Rozliczenie dotacji określonej w § 1 nastąpi na podstawie informacji przedłożonej przez Dyrekcję Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy o ilości niewykonanych dowozów i przywozu uczniów Plichty Tomasza, Krzesińskiego Piotra i Pawlak Eweliny do Ośrodka do dnia 15 stycznia 2013 roku.

3. Strony ustalają, że dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu gminy, w terminie określonym w ust.2.

§ 3. Starostwo Powiatowe w Łęczycy podejmie niezbędna działania organizacyjne pozwalające na prawidłowe wykorzystanie przedmiotowej dotacji.

§ 4. Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 5. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za uprzednim dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 6. Porozumienie zostało zawarte w 4 jednobrzmiących egzemplarzach , po 2 dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grabów


Ryszard Kostrzewski

Starosta Powiatu Łęczyckiego


Wojciech Zdziarski


Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego


Krystyna Pawlak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »