| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 70/XII/2011 Rady Gminy w Rogowie

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/XI/2011 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r., Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy w Rogowie uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/XI/2011 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatku od nieruchomości - wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości przeznaczony dla osób fizycznych, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 styczna 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwale Nr 53/XI/2011 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatku od nieruchomości - wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, dla osób, o których mowa w art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 styczna 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie


Wojciech Więciorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 70/XII/2011
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 70/XII/2011
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iMoto portal zmotoryzowanych

iMoto to nowe rozwiązanie w sferze internetowej, które łączy w sobie szereg funkcji przydatnych dla właścicieli samochodów i motocykli.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »