| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 127/WD/2011 Wójta Gminy Pęczniew; Zarządu Powiatu w Poddębicach

z dnia 21 października 2011r.

W dniu 21 października 2011 roku w Poddębicach, pomiędzy Powiatem Poddębickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa:

1. Ryszard Rytter - Starosta Poddębicki,

2. Piotr Binder - Wicestarosta,

zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Pęczniew, w imieniu której działa:

1. Marcin Janiak - Wójt,

zwaną dalej ,,Gminą", zostało zawarte Porozumienie, w sprawie powierzenia Gminie Pęczniew zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, polegającego na przebudowie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1700E ul. Spółdzielcza w miejscowości Pęczniew.

§ 1. 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadanie polegającego na przebudowie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1700E ul. Spółdzielcza w miejscowości Pęczniew, strona prawa, na odcinku długości 210,0 m i szerokości 2,0 m, łączna powierzchnia 420,0 m2.

2. Ustala się następujący podział rzeczowy robót na poszczególne strony porozumienia:

1) Powiat:

a) dokona zgłoszenia budowy w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.),

b) przekaże Gminie bezpłatnie prefabrykaty betonowe: krawężnik - 48,0 szt., kostka betonowa 8,0 cm - 66,4 m2 , kostka betonowa 6,0 cm - 349,6 m2 ,

c) udostępnieni teren niezbędny do realizacji robót.

2) Gmina:

a) dokona realizacji zadania w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia niniejszego Porozumienia,

b) sfinansuje wykonanie robót i pokryje koszty pozostałych materiałów niezbędnych do wykonania zadania,

c) zgłosi zakończenie robót.

3. Gmina oświadcza, że z tytułu udziału finansowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie wnosi i nie będzie wnosiła w przyszłości żadnych roszczeń w stosunku do Powiatu.

§ 2. Wszystkie sprawy dotyczące niniejszego Porozumienia będą prowadzić:

1) w imieniu Powiatu - Dorota Tylki;

2) w imeniu Gminy - Iwona Lipińska.

§ 3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Poddębicki


Ryszard Rytter


Wicestarosta


Piotr Binder

Wójt


Marcin Janiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »