| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337,z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 , poz.1458 , z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117,poz.679 , Nr 134, poz.777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art.42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz.654) Rada Gminy w Sulmierzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/126/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach wprowadza się się następującą zmianę:

1) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12 . W skład Ośrodka wchodzą:

1) poradnia ogólna;

2) poradnia dla dzieci chorych;

3) poradnia dla dzieci zdrowych z punktem szczepień;

4) laboratorium analityczne;

5) gabinet zabiegowy;

6) gabinet pielęgniarki higieny szkolnej;

7) gabinet pielęgniarki środowiskowej;

8) gabinet położnej środowiskowej;

9) dział do spraw administracyjno-gospodarczych."

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XII/79/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kruszyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »