| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1/12 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 3 stycznia 2012r.

w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092)

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Statucie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 1196/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 2013/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 listopada 2011 r. wprowadza następujące zmiany:

1) w Załączniku Nr 1 do Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi wprowadza zmiany polegające na:

a) dodaniu nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Ośrodek Usług Komercyjnych,

b) dodaniu nowej komórki organizacyjnej pod nazwą "Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży - Punkt Szczepień" w strukturze Ośrodka Usług Komercyjnych;

2) w Załączniku Nr 2 do Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi wprowadza zmiany polegające na:

a) dodaniu nowego stanowiska pod nazwą "Z-ca Dyrektora ds. Specjalistki Ambulatoryjnej i Usług Komercyjnych", któremu podporządkowana będzie jednostka organizacyjna pod nazwą "Przychodnia Specjalistyczna",

b) dodaniu nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Ośrodek Usług Komercyjnych" w pionie Z-cy Dyrektora ds. Specjalistki Ambulatoryjnej i Usług Komercyjnych,

c) dodaniu nowej komórki organizacyjnej pod nazwą "Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży - Punkt Szczepień" w strukturze Ośrodka Usług Komercyjnych.

2. Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Marszałek Województwa


Witold Stępień


Wicemarszałek


Artur Bagieński


Członek Zarządu


Marcin Bugajski


Członek Zarządu


Dariusz Klimczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 3 stycznia 2012 r.

Struktura Organizacyjna Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu.

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

I. Szpital w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, w skład którego wchodzą:

1) Izba Przyjęć Centralna Zakaźna;

2) Izba Przyjęć Chorób Wewnętrznych;

3) Izba Przyjęć Dermatologiczna;

4) Oddział Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM;

5) Pododdział Dermatologii dla Dorosłych;

6) Pododdział Dermatologii dla Dzieci;

7) Pododdział Pobytu Jednodniowego;

8) Oddział Kardiologiczny II Katedra i Klinika Kardiologii UM;

9) Pracownia Hemodynamiki;

10) Pracownia Implantacji Stymulatorów Serca;

11) Pracownia Echokardiograficzna;

12) Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dorosłych, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM;

13) Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM;

14) Oddział Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego, Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby UM;

15) Oddział Chorób Wewnętrznych, Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej UM;

16) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej;

17) Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej;

18) Oddział Chorób Wewnętrznych;

19) Oddział Obserwacyjno - Zakaźny i Chorób Wątroby;

20) Oddział Obserwacyjno - Zakaźny dla Dorosłych;

21) Oddział Obserwacyjno - Zakaźny dla Dzieci;

22) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

23) Pracownia Endoskopii Zabiegowej;

24) Pododdział Gastroenterologii Dziennej;

25) Zakład Patomorfologii;

26) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy;

27) Apteka;

28) Dział Diagnostyki Laboratoryjnej;

29) Blok operacyjny.

II. Przychodnia Specjalistyczna w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, w skład której wchodzą:

1) Poradnia Chorób Zakaźnych, Pasożytniczych, Tropikalnych i Infekcji Grzybicznych;

2) Poradnia Kardiologiczna dla Dorosłych;

3) Poradnia Hepatologiczna;

4) Poradnia Dermatologiczna dla Dzieci;

5) Poradnia Skórno - Wenerologiczna;

6) Poradnia Zaburzeń Metabolicznych;

7) Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci;

8) Poradnia Nabytych Zaburzeń Odporności;

9) Poradnia Chorób Przewodu Pokarmowego.

III. Zakład Diagnostyki Obrazowej w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Tomografii Komputerowej;

2) Pracownia Rentgenodiagnostyki;

3) Pracownia Ultrasonografii.

IV. Ośrodek Usług Komercyjnych w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, w skład którego wchodzi:

1) Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży - Punkt Szczepień.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/12
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 3 stycznia 2012 r.

Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, który stanowi Załącznik Nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »