| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/121/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przenosi się środki po stronie wydatków w kwocie 50.000zł.

§ 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków w budżecie miasta Ozorkowa zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik do Uchwały Nr XV/121/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 29 września 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

600

Transport i łączność

15 000,00

34 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

15 000,00

34 000,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

9 000,00

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Wymiana krawężników w ul. Praga w Ozorkowie

15 000,00

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Suchej w Ozorkowie

25 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

16 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

16 000,00

z tego:

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Wykup gruntów pod ulicę Lipową

16 000,00

Razem: zadania własne

15 000,00

50 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

600

Transport i łączność

35 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

35 000,00

z tego:

Pomoc rzeczowa udzielana Powiatowi Zgierskiemu. Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Wymiana krawężników w ulicy Średniej w Ozorkowie

35 000,00

Razem: wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

35 000,00

0,00

Ogółem:

50 000,00

50 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »