| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/145/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przenosi się środki po stronie wydatków w kwocie 43.260,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ozorkowa po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik do Uchwały Nr XVII/145/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

801

Oświata i wychowanie

34 260,00

80101

Szkoły podstawowe

31 633,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; wynagrodzenia i składki

31 633,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

2 627,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

2 627,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

34 260,00

0,00

85401

Świetlice szkolne

31 633,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; wynagrodzenia i składki

31 633,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

2 627,00

Wydatki bieżące; świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 627,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 000,00

0,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

9 000,00

0,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

9 000,00

926

Kultura fizyczna

0,00

9 000,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

0,00

9 000,00

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

9 000,00

Razem:

43 260,00

43 260,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »