| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/122/11 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta Opoczna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zm. 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, art. 4, z 2011r. Nr 117, poz. 679, art. 1, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281/ i z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 255, poz. 1466, Nr 159, poz. 945/, Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się przebieg dróg gminnych w mieście Opoczno.

§ 2. Przebieg dróg o którym mowa w ust.1 określa załącznik do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/325/06 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Opoczna i Uchwała Nr X/91/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Opoczna do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu w części dotyczącej przebiegów dróg gminnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie


Zdzisław Wojciechowski


Załącznik do Uchwały Nr XIII/122/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28.12.2011r.

Wykaz dróg gminnych - przebiegów z terenu miasta Opoczna

Lp.

Nr ew. drogi

Nazwa drogi

Przebieg /od ul. - do ul./

Długość drogi /ciągu/ w km

1

107401E

ul. Piaseczna, ul. Sobieskiego

Piwna - Pl. Kościuszki, Pl. Kościuszki - Pl. Kilińskiego

0,201

2

107402E

ul. Batorego

Staromiejska - Kwiatowa

0,155

3

107403E

ul. Chopina

Hubala - Waryńskiego

0,347

4

107404E

ul. Hubala

17-go Stycznia - Starzyńskiego

0,200

5

107405E

ul. M.C.Skłodowskiej, ul. Westerplatte

Partyzantów - Inowłodzka, Przemysłowa - Partyzantów

1,631

6

107406E

ul. Armii Krajowej, ul. P. Wyszyńskiego

Piotrkowska - Westerplatte, Westerplatte - do osiedla (obr.10 dz. nr 779/10)

0,714

7

107407E

ul. Żeromskiego, ul. Szpitalna

Biernackiego - Pl. Kilińskiego Pl. Kilińskiego - Janasa

0,357

8

107408E

ul. Wąska

Szewska - Sportowa

0,128

9

107409E

ul. Kazimierza Wielkiego

17-go Stycznia - Janasa

0,115

10

107410E

ul. Konopnickiej

Piotrkowska - Biernackiego

0,234

11

107411E

ul. Norwida

Piotrkowska - Konopnickiej

0,257

12

107412E

ul. Targowa, ul. Sportowa, ul. Zjazdowa

Staromiejska - Sportowa, Targowa - 17- go Stycznia , 17- go Stycznia - Janasa

0,935

13

107413E

ul. Kowalskiego

Pl. Kościuszki - Sportowa

0,162

14

107414E

ul. Szewska, ul. Garncarska

17- go Stycznia - Kościelna, Kościelna - Moniuszki

0,426

15

107415E

ul. Piwna

Moniuszki - Kościelna

0,144

16

107416E

ul. Towarowa

Piotrkowska - teren PKP

0,112

17

107417E

ul. Kołomurna

17-go Stycznia - Piwna

0,223

18

107418E

ul. Staszica, ul. Kolejowa

teren PKP - Kolejowa, Staszica - Kuligowska

1,600

19

107419E

ul. Spacerowa, ul. Mickiewicza

Piotrkowska - Biernackiego, Piotrkowska - Limanowskiego

0,5013

20

107420E

ul. Starzyńskiego

17-go Stycznia - Chopina

0,587

21

107421E

ul. Rolna

Inowłodzka - do pól (obr.7, dz. Nr 150/24)

0,545

22

107422E

ul. Krótka

Staromiejska - Daleka

0,165

23

107423E

ul. Błonie, ul. Wałowa

od rzeki (Drzewiczka) - 17-go Stycznia, 17-go Stycznia - tory PKP

0,893

24

107424E

ul. Drzymały

Targowa - do rzeki (Drzewiczka)

0,446

25

107425E

ul. Inowłodzka

Pl. Kościuszki - Moniuszki

0,094

26

107426E

Pl. Kościuszki

Kowalskiego - Kowalskiego

0,238

27

107427E

ul. Zielona

Mieszka I - do lasu (obr.21 dz. Nr 177)

0,895

28

107428E

ul. Łąkowa

Kolberga - granica miasta (do wsi Różanna)

0,727

29

107429E

ul. Wapienna

Limanowskiego - bez wylotu

0,231

30

107430E

ul. Sosnowa

Krasickiego - tory PKP

0,484

31

107431E

ul. Armii Ludowej, ul. Długa

Kossaka - Leśna, Przemysłowa, Leśna, Przemysłowa - tory PKP

1,494

32

107432E

ul. Północna

Torowa - Długa

0,325

33

107433E

ul. Spokojna

Cicha - do rzeki (Wąglanka)

0,139

34

107434E

ul. Kopernika

Piotrkowska - osiedle (obr.10, dz. Nr 773/9)

0,806

35

107435E

ul. Wyspiańskiego, ul. Tuwima

Westerplatte - Tuwima, Wyspiańskiego - Armii Krajowej

0,604

36

107436E

ul. Matejki

Sienkiewicza - bez wylotu

0,145

37

107437E

ul. Mokra

Staszica - dr. Polna (obr. 11 dz. Nr 44/1)

0,515

38

107438E

ul. Działkowa

Kuligowska - Puchały

0,832

39

107439E

ul. Polna

Piotrkowska - bez wylotu

0,127

40

107440E

ul. Libiszewska

Staromiejska - granica miasta

2,131

41

107441E

ul. Stodolna

Inowłodzka - Moniuszki

0,192

42

107442E

ul. Łazienna

Limanowskiego - do dz. Nr 360

0,101

43

107443E

ul. Przedszkolna

Limanowskiego do rzeki (Wąglanka)

0,117

44

107444E

ul. Przodowników Pracy

Limanowskiego - bez wylotu

0,276

45

107445E

ul. Mostowa, ul. Robotnicza

od rzeki (Wąglanka) - Limanowskiego, Limanowskiego - bez wylotu

0,457

46

107446E

ul. Kościelna, ul. Staromiejska

Pl. Kościuszki - Staromiejska, Kościelna - Moniuszki

0,401

47

107447E

ul. Sienkiewicza

Wyspiańskiego - Kossaka

0,458

48

107448E

ul. Daleka

Libiszewska - granica miasta

0,762

49

107449E

ul. Graniczna, ul. Powstańców Wlkp., ul. Krasickiego

Inowłodzka - Partyzantów, Graniczna - Krasickiego, Długa - Piotrkowska

2,477

50

107450E

ul. Parkowa

17-go Stycznia - Park (obr.20, dz. Nr 114/2)

0,318

51

107451E

ul. Żesławskiego

Parkowa - bez wylotu (Nowa)

0,154

52

107452E

ul. Nowa

Kolberga - Parkowa

0,178

53

107453E

ul. Wiejska

Staszica - Piotrkowska

0,315

54

107454E

ul. Kwiatowa, ul. Biernackiego

Inowłodzka - Libiszewska, Armii Krajowej - Inowłodzka

2,170

55

107455E

ul. Skalna

Limanowskiego - bez wylotu

0,379

56

107456E

ul. Torowa

Krasickiego - teren PKP

0,533

57

107457E

ul. Kuligowska

Staszica - przejazd PKP

1,659

58

107458E

ul. Zakątna

Piotrkowska - bez wylotu

0,316

59

107459E

ul. Jodłowa

Świerkowa - Morwowa

0,157

60

107460E

ul. Morwowa

Modrzewiowa - Akacjowa

0,206

61

107461E

ul. Orzechowa

Świerkowa - Morwowa

0,153

62

107462E

ul. Modrzewiowa, ul. Jarzębinowa, ul. Bukowa

Świerkowa - Lipowa, Lipowa - Bukowa, Jarzębinowa - Klonowa

1,000

63

107463E

ul. Lipowa

Partyzantów - Klonowa

0,497

64

107464E

ul. Wierzbowa

Akacjowa - Klonowa

0,226

65

107465E

ul. Wiązowa

Tujowa - Wierzbowa

0,188

66

107466E

ul. Tujowa, ul. Jesionowa

Wierzbowa - Lipowa, Lipowa - Kasztanowa

0,362

67

107467E

ul. Kasztonowa, ul. Dębowa

Jesionowa - Grabowa, Grabowa - Bukowa

0,321

68

107468E

ul. Słoneczna

Powstańców Wlkp. - bez wylotu

0,228

69

107469E

ul. Klonowa

Świerkowa - Brzozowa

0,662

70

107470E

ul. Akacjowa

Świerkowa - Brzozowa

0,679

71

107471E

ul. Brzozowa

Inowłodzka - Partyzantów

0,671

72

107472E

ul. Partyzantów

Kuligowska - Brzozowa

4,009

73

107473E

ul. Głogowa

Lipowa - Jarzębinowa

0,273

74

107474E

ul. Grabowa

Partyzantów - Klonowa

0,480

75

107475E

ul. Czeremchowa

Jarzębinowa - Bukowa

0,208

76

107476E

Al. Dąbrówki, ul. Łokietka

Mieszka I - Łokietka, Al. Dąbrówki - Zielona

0,459

77

107477E

ul. B. Chrobrego, ul. Krzywoustego

Al. Dąbrówki - Krzywoustego, B. Chrobrego - Al. Dąbrówki

0,586

78

107478E

ul. Puchały

Kuligowska - pola (obr. 17, dz. Nr 488/3)

0,552

79

107479E

ul. Różana

Liliowa - Kwiatowa

0,292

80

107480E

ul. Krokusowa

Kwiatowa - Różana

0,094

81

107481E

ul. Narcyzowa

Kwiatowa - Różana

0,088

82

107482E

ul. Liliowa

Kwiatowa - Różana

0,089

83

107483E

ul. 1-go Maja

Szpitalna - Limanowskiego

0,198

84

107484E

ul. Małachowskiego

Leśna - Witosa

0,491

85

107485E

ul. Witosa

Małachowskiego - Krasickiego

0,407

86

107486E

ul. Pl. Zamkowy

17-go Stycznia - Pl. Kościuszki

0,064

87

107487E

ul. Ogrodowa, ul. Szkolna

Kuligowska - pole (obr.18, dz. Nr 9/1), Piotrkowska - Staszica

1,919

88

107488E

ul. Limanowskiego, ul. Cicha, ul. Janasa

Partyzantów - 17-go Stycznia

0,729

89

107489E

ul. Świerkowa

Przemysłowa - Inowłodzka, droga wojew. Nr 726

1,305

90

107490E

ul. Przemysłowa

Leśna - ZEC - droga wojew. Nr 726

3,4325

91

107491E

ul. Piotrkowska

Leśna - Leśna

1,3675

92

107492E

ul. Dworcowa, ul. Kossaka

dworzec PKS - Westerplatte

0,7233

93

107493E

ul. Słowackiego

Biernackiego - Piotrkowska, droga krajowa Nr 12

0,255

94

107494E

ul. Perzyńskiego

Biernackiego - 17-go Stycznia

0,235

Razem

55,73

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »