| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 29/2011 Burmistrza Rzgowa; Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 28 listopada 2011r.

do porozumienia z dnia 23 marca 1999 roku w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Rzgów

zawarty pomiędzy:

Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w imieniu którego działają:

Piotr Busiakiewicz - Starosta Łódzki Wschodni,

Marek Jarzębski - Wicestarosta,

przy kontrasygnacie Barbary Ignatowskiej - Skarbnika Powiatu,

a

Gminą Rzgów, w imieniu której działa:

Jan Mielczarek - Burmistrz Rzgowa,

przy kontrasygnacie Anny Czarnockiej - Skarbnika Miasta

§ 1. 1. Strony ustalają, że w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. na realizację porozumienia zostanie przekazana dotacja w kwocie 587.325,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100) w tym: na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (dział 600, rozdział 60014, § 2310) - kwota w wysokości: 337.325,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100), a na inwestycje (dział 600, rozdział 60014, § 6610) - kwota w wysokości: 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Dotacja zapisana w § 2310 przekazywana będzie w transzach miesięcznych, zgodnie z poniższym rozliczeniem:

do 28 lutego 2011 r:

63.888,00 zł

do 30 marca 2011 r:

31.944,00 zł

do 30 kwietnia 2011 r:

31.944,00 zł

do 30 maja 2011 r:

31.944,00 zł

do 30 czerwca 2011 r:

31.944,00 zł

do 30 lipca 2011 r:

31.944,00 zł

do 30 sierpnia 2011 r:

31.944,00 zł

do 30 września 2011 r:

31.944,00 zł

do 30 października 2011 r:

31.944,00 zł

do 30 listopada 2011 r:

17.885,00 zł

Razem w 2011 r:

337.325,00 zł

3. Dotacja zapisana w § 6610 przekazana jest na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E ul. Lucernianej w Starej Gadce na odcinku od drogi krajowej Nr 71 do granicy Gminy Rzgów i Ksawerów" - kwota 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

4. Powiat Łódzki Wschodni przekaże dotację celową zapisaną w § 6610 w ciągu 14 dni od przesłanego do Starostwa zapotrzebowania na środki wraz z kserokopią dokumentów źródłowych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, stanowiących rozliczenie z wykonania zadania.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Łódzki Wschodni


Piotr Busiakiewicz


Wicestarosta Łódzki Wschodni


Marek Jarzębski

Burmistrz Rzgowa


Jan Mielczarek


Skarbnik Powiatu


Barbara Ignatowska


Skarbnik Miasta


Anna Czarnocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kadry dla Każdego

Strona poświęcona aktualnościom kadrowo-płacowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »