| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/321/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań własnych

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172),

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadania własne zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/321/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 29 listopada 2011 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

188 700

188 700

DEPARTAMENT FINANSÓW

188 700

0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

188 700

0

75018

Urzędy marszałkowskie

188 700

0

Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

188 700

0

4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

152 048

0

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

31 042

0

4128

Składki na Fundusz Pracy

5 610

0

Razem

188 700

0

CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

0

188 700

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0

188 700

75095

Pozostała działalność

0

188 700

Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7

0

188 700

4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

149 005

4048

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0

3 043

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

31 042

4128

Składki na Fundusz Pracy

0

5 610

Razem

0

188 700

ZADANIA WŁASNE

33 300

33 300

DEPARTAMENT FINANSÓW

33 300

0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

33 300

0

75018

Urzędy marszałkowskie

33 300

0

Pomoc Techniczna - Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

33 300

0

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

26 832

0

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 478

0

4129

Składki na Fundusz Pracy

990

0

Razem

33 300

0

CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

0

33 300

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0

33 300

75095

Pozostała działalność

0

33 300

Utrzymanie jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - Pomoc Techniczna RPO/WŁ/OP7

0

33 300

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

26 295

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0

537

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

5 478

4129

Składki na Fundusz Pracy

0

990

Razem

0

33 300

OGÓŁEM:

222 000

222 000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »