| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/324/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2011 Nr 117, poz. 676), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zwiększenia planu dochodów na zadania własne w Departamencie Infrastruktury w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 167.900 zł

w zadaniu pn.: "Wpływy ze zwrotów kar umownych".

§ 2. Dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 167.900 zł

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/324/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 29 listopada 2011 r.

WYDATKI

(w złotych)

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

WYDATKI OGÓŁEM

395 006

227 106

ZADANIA WŁASNE

395 006

227 106

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

0

73 640

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego

0

73 640

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

0

73 640

71003

Biura planowania przestrzennego

0

73 640

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

73 640

Razem

0

73 640

w tym:

Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej - Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

0

73 640

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

73 640

Razem

0

73 640

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

395 006

0

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

395 006

0

60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

395 006

0

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

395 006

0

Razem

395 006

0

w tym:

Korekta finansowa - projekt pn. "Inwestycja w tabor kolejowy - zakup trzech zmodernizowanych pociągów o napędzie elektrycznym"

395 006

0

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

395 006

0

Razem

395 006

0

DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ

0

153 466

851

OCHRONA ZDROWIA

0

153 466

85111

Szpitale ogólne

0

153 466

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0

97 466

6229

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0

56 000

Razem

0

153 466

w tym:

Dotacja na udział własny dla WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi na realizację zadania w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WŁ na lata 2007-2013

0

56 000

6229

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0

56 000

Razem

0

56 000

Narodowy Program Wyrównywania dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 - 2012 POLKARD (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Wł. Biegańskiego w Łodzi)

0

97 466

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0

97 466

Razem

0

97 466

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »