| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Domaniewice

z dnia 28 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domaniewice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r Nr 21, poz.113, Nr 117,poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 90 ust. 4 w związku z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 157, poz. 1241, Nr 216, poz. 1370 i Nr 219, poz. 1705, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 2 do Regulaminu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domaniewice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego ustalonego Uchwałą Nr VIII/46/11 Rady Gminy Domaniewice z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domaniewice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (Dz. U. Woj. Łódz. Nr 283, poz. 2896) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Ogonowski


Załącznik do Uchwały Nr XIII/75/11
Rady Gminy Domaniewice
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Informacja o liczbie uczniów według stanu na dzień ……………………

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Data urodzenia

Adres zamieszkania

...............................................

/ podpis osoby prowadzącej/*

* wniosek podpisuje osoba prowadząca zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »