| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Mniszków

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mniszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz.1206) Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez punkty przedszkolne utworzone przy szkołach podstawowych i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniszków, w zakresie nauczania, wychowania i opieki realizowane będą bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Świadczenia punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne i obejmują w szczególności:

1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

a) fachowej opieki pedagogicznej,

b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

c) rozwijania zdolności twórczych,

d) wspieranie indywidualnych zainteresowań dzieci;

2) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

3) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka;

4) pracę indywidualną z dzieckiem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

§ 3. Za każdą godzinę pobytu dziecka powyżej pięciu godzin dziennie ustala się opłatę w wysokości 0,10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

§ 4. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych na zlecenie rodziców (prawnych opiekunów).

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XI/52/2011 Rady Gminy Mniszków z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mniszków.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniszków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mniszków

Sławomir Pawłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »